OMX utmanar motståndet igen vid 1544-1552 och nästa viktiga nivå på uppsidan är dels 1558. Dock viktigt att tänka på att likviditeten ligger mellan 1558-1565 där nästa motstånd ligger så var beredd på att de kan köra upp det mot 1565-1570 om vi bryter nedan zon 1544-1552.
Halvdag idag på Stockholmsbörsen vilket är lite knepigt då NFP kommer i eftermiddag. Dessa gånger är det bra att ha IG så man kan hedga eventuella positioner.